top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Tia som Jane Austen

Tia - Sense and Sensibility i egen høye person, som klippet ut av en engelsk klassisker. Test-shoot i studio, med H5D, 80mm, F5,6, 1/100 Og for å si som Jane Austen kanskje ville sagt det: She possessed a coolness of judgment, which qualified her for everything.2 views0 comments

Comments


bottom of page