FILM

LIGHTS, CAMERA, ACTION

Setersmør, for Matmerk - 2019

Hva skal jordbæret hete? for Matmerk - 2020

Røyland Gård, for NorgesGruppen/Itera - 2019

Vaksinering av salat, for Norgesgruppen/Itera - 2018

Å plukke blåbær - 2015

half human / half mermaid - 2015

Gangstad Gårdsysteri, for Norgesgruppen/Itera 2017

Promethevs, Mariann Ovesen - 2016

Promethevs, Trond Kjærstad - 2016

Teater Manu, teater for døve - 2011

Matskatter fra Trøndelag, for Meny/Itera - 2017

Friske urter fra Vestfold, Norgesgruppen/Itera - 2017

La Blå bestå - 2016

Informasjonsfilm Animalia - 2019

Matskatter fra Trøndelag, for Meny/Itera - 2017

Promethevs, Kjetil Eikeset - 2016

Promethevs, Frank Jørstad - 2016

Kumlokk - gatas mynter - 2016

Ett kjøttmåltid mindre - 2017