top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Statens Legemiddelverk - portretter

Veldig mye hyggelig folk som jobber hos Legemiddelverket! Og jammen tar de seg ikke formidabelt godt ut foran kamera også.


4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page