top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Statens Legemiddelverk

Tatt nye portretter for Statens Legemiddelverk igjen, og det slår meg hvor fantastisk fint det er å se alle disse unike, vakre ansiktene ved siden av hverandre. Jeg elsker at alle mennesker er så forskjellige!
41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page