top of page
  • Caroline Roka

Skisse for nytt gruppebilde for NorgesGruppen

Har vært hos NorgesGruppen og fotografert hele styret for Itera til årsrapporten. Dette er en foreløpig rask skisse satt sammen for å se om det hele passer inn i layouten. Fin gjeng!


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page