• Caroline Roka

Nyansatte hos Statens Legemiddelverk

Hos Statens Legemiddelverk har de utrolig hyggelige folk. Fint for meg når jeg er der 4-5 ganger i året for å fotografere alle de nyansatte. 22 blide ansikter ble det denne gangen.


1 view0 comments

Recent Posts

See All