top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Nyansatte hos Statens Legemiddelverk

Hos Statens Legemiddelverk har de utrolig hyggelige folk. Fint for meg når jeg er der 4-5 ganger i året for å fotografere alle de nyansatte. 22 blide ansikter ble det denne gangen.


2 views0 comments

Comments


bottom of page