top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Nasjonalballetten UNG med Talent Norge

Talent Norge samlet ulike og unike kunstneriske stemmer for samtaler og inpirasjon nede på Operaen. Som avslutning fikk vi se hva Nasjonalballetten UNG jobber med før neste oppsetning.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page