top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Illustrasjonsbilder for Statens Legemiddelverk

Var to hele dager hos SLV for illustrasjonsbilder av både medisiner, pillebokser, laboratorievirksomhet og fine folk.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page