top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Hva er din hobby?

Konsulentfirmaet Atkins ønsker å vise frem alle sine kolleger fra en mer personlig side, så da tropper de opp alle som en med sin hobby i studio. Veldig gøy - og det blir en fin Hall of Fame hvor alle ansatte har sitt hobbybilde hengende.


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page