top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Colorering av filmfiler

Etter å ha filmet en lang dag kommer den største delen av jobben. Stort sett blir det en hel dag med utsortering og colorering av filene så de "popper" mer og ser bra ut, og så 5-6 dager med klipping, teksting, godkjenning, endringer, rendring og utkjøring. Film er veldig gøy - men tidkrevende.
4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page