top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

Buffy By for Kvääniteatteri/Kvänteateret

Har tatt de nye portrettene av alle skuespillerene i Kvänteatret, samt posterbildet til den nye forestillingen Buffy By. Tjo-hei, hopp og sprett - veldig gøy fotoshoot.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page