top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

På prisutdelingen for mediabransjen

Mediabransjen har så klart sin egen prisutdeling, med den beste forsiden, den beste featureartikelen, den beste nettsaken osv osv. Og, den gjeveste prisen av alle - Prisen til Årets Mediehus. Alltid gøy å fotografere prisdryss og glitter.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page