top of page
  • Writer's pictureCaroline Roka

På Matsentralen for NorgesGruppen

Fotograferte Cristiano som er mannen bak Matsentralen, for Bærekraftsrapporten til NorgesGruppen. Matsentralen er et nettverk av matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.


Gjennom vårt arbeid hjelper vi både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.


1 view0 comments

Comments


bottom of page